estrs-sanitarios-noticia.png

Claudia Avella, psiquiatra del CSMIJ de Martorell, i altres col·laboradors i col·laboradores de l'Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries i de FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation han realitzat el primer estudi a Espanya sobre estrès en treballadors sanitaris d'un centre psiquiàtric enmig de la pandèmia aguda de Covid-19. Amb el títol de Factores asociados a estrés percibido en trabajadores de un hospital psiquiátrico en España durante la Covid-19, aquest treball es va publicar el passat mes de juny a la prestigiosa revista Psicosomática y Psiquiatria.  
 

Els objectius de la investigació eren mesurar els nivells d'estrès percebut pel personal col·laborador de l'Hospital Sagrat Cor, identificar els factors demogràfics o laborals relacionats amb un risc incrementat de percebre estrès i examinar la prevalença d'ús del servei de suport psicològic, així com identificar possibles barreres i preferències en relació amb l'accés a aquest servei.

A fi d'obtenir aquestes dades es va difondre una enquesta anònima on-line a tots els col·laboradors del Centre, de finals d'abril a principis de maig de 2020, que incloïa l'Escala d'Estrès Percebut (PSS) i un qüestionari d'informació sociodemogràfica i ocupacional.

La mitjana de la PSS obtinguda correspon a un nivell d'estrès moderat. També es va trobar una associació entre els nivells més alts d'estrès percebut i dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar, haver experimentat discriminació per ser treballador sanitari, i gènere femení. Així, els factors de risc per a majors nivells d'estrès inclouen variables socials i ocupacionals potencialment modificables, que poden ser clau per reduir l'impacte psicològic en aquest col·lectiu. 

D'altra banda, es va documentar una associació protectora del benestar mental del personal sanitari amb la percepció de la importància del rol, és a dir, tenen menys estrès aquells professionals que veuen el seu paper com a important. 

Un altre punt a destacar és que malgrat que el 34 % dels participants va reconèixer la necessitat de suport psicològic, només el 2 % va contactar amb aquest servei. El motiu principal per no fer-ho va ser l'escassetat de temps o impossibilitat de compatibilitzar horaris. Pel que fa a la preferència pel mètode de prestació d'aquest suport, més del 80 % va afirmar que la seva primera opció era l'assessorament en persona. 

A banda de la doctora Claudia Avella han participat en l'estudi altres col·laboradors i col·laboradores de l'Hospital Sagrat Cor, com Diego Paiva, Alba Martínez-Muelas, Alba Magariño, Sara Pérez, Matías Vergel, Ana Ayala, Teresa Baena, Juan Gómez i Manel Sánchez, així com Raimon Salvador, de FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario