20220615-i-jornada-acollida-2022.jpg

La primera Jornada d'Acollida del 2022 de l'Hospital Sagrat Cor va tenir lloc el 15 de juny i va congregar una trentena de professionals, tant persones que s'han incorporat durant el primer semestre de l'any, com el nou personal resident d'infermeria, psicologia i medicina, així com persones que han entrat a treballar al Centre per fer suplències del període estival. L'objectiu d'aquesta jornada és donar la benvinguda a tot el personal que s'incorpora, presentar-los la Institució i proporcionar-los la informació necessària per a una ràpida adaptació al lloc de treball.

Després de l'entrega de documentació i uniformitat a les noves incorporacions, es va realitzar l'acte d'acollida, el qual va estar introduït per la directora de l'Àrea de Persones, Hortensia Pérez, i es va dividir en diversos mòduls. El primer, que va anar de la mà del responsable de PAER, Roberto Narvaiz, es va centrar en una presentació institucional i una aproximació al marc d'identitat de la Congregació de Germanes Hospitalàries (missió, visió i valors). Tot seguit, Beatriz Matoses, de l'Àrea de Persones, va explicar els diferents procediments i normatives d'aplicació al personal col·laborador, així com el codi de conducta de la Institució. També es van especificar qüestions pràctiques de funcionament necessàries per una òptima integració del/la professional al Centre. El tercer mòdul, conduït per la coordinadora del Servei de Bugaderia, Queralt Cistere, es va basar en el procés de recollida/devolució de la uniformitat. El darrer mòdul, centrat en l'organització assistencial (àrees assistencials, unitats d'hospitalització, serveis centrals, etc.), va anar de la mà de la coordinadora d'Infermeria Meritxell Argemí.

A continuació es va realitzar una visita i presentació de l'àrea/unitat de treball per part dels/les coordinadors/es d'infermeria i responsables de diferents serveis.