Atenció espiritual i religiosa

L’Hospital Sagrat Cor posa a disposició dels seus usuaris i usuàries un Servei de Pastoral d’Atenció Espiritual i Religiosa (PAER). Aquest servei, tal i com recull el Marc d’Identitat de la Institució, ofereix una atenció intregral centrada en les voluntats i preferències de cada persona, tenint en compte les quatre dimensions bàsiques que la constitueixen: biològica, psíquica, social i espiritual.

El PAER constitueix una àrea transversal, la qual s’integra en els equips multidisciplinaris i està al servei de les persones que formen part de la Comunitat Hospitalària.

Atesa la seva condició d’hospital catòlic, l’Hospital Sagrat Cor disposa d’un servei religiós catòlic. Així mateix, per respecte a la multiconfessionalitat dels usuaris i usuàries, el Centre ofereix els mitjans necessaris per donar a cada persona l’atenció religiosa que requereixi, en funció de la seva creença.

Horari de celebració de l’Eucaristia

Capella de la Comunitat: dilluns, a les 10.15 h, i de dimarts a dissabte, a les 8 h.
Capella del Centre: diumenges i festius, a les 10.15 h.

 

Com puc contactar amb el PAER?

T’oferim diferents vies de contacte amb el Servei de Pastoral d’Atenció Espiritual i Religiosa de l’Hospital Sagrat Cor:

Roberto Narvaiz – Coordinador del Servei de PAER
Tel. 93 775 22 00 (ext. 50258)
Email: rnarvaiz.hsagratcor@hospitalarias.es