Els drets i els deures són aplicables a tots els serveis sanitaris i a tot el procés d’atenció sanitària: atenció primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental.

El servei a les persones malaltes i necessitades, la humanitat en l’atenció i l’ètica en tota l’actuació són alguns dels valors que ens identifiquen com a Institució i que, per tant, tenim sempre molt presents i ens guien a l’hora de prestar serveis sanitaris i socials.

En aquesta mateixa línia i com a entitat que pertany al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), vetllem per la correcta aplicació, a tots els serveis sanitaris i a tot el procés d’atenció sanitària, de la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació amb la Salut i l’Assistència Sanitària del Servei Català de la Salut.