Omplint el següent formulari, doneu el consentiment i acceptació de la Política de protecció de dades per poder-vos enviar notificacions electròniques.


  Autorització i consentiment


  Per que Hospital Sagrat Cor contacti amb mi a través de:

  Correu electrònic a la direcció indicada anteriorment per recordar-me la propera visita que tinc concertada i altres gestions de caràcter administratiu.

  SMS al número de telèfon indicat anteriorment per recordar-me la propera visita que tinc concertada i altres gestions de caràcter administratiu.

  WhatsApp al número de telèfon indicat per tal de gestionar les activitats programades, però mai amb fins datenció assistencial.

  Informació sobre protecció de dades


  Responsable del tractament

  Hospital Sagrat Cor - Germanes Hospitalàries
  Av. Comte de Llobregat, 117 – 08760 – Martorell (Barcelona)
  Teléfono: 93 652 99 99; Correo electrónico:info.hsagratcor@hospitalarias.es

  Delegat de protecció de dades

  dpd.hsagratcor@hospitalarias.es

  Termini de conservació

  Les dades seran conservades mentre es trobe vigent el seu consentiment.

  Legitimació

  Les dades són tractades sobre la base del consentiment exprés de l'interessat.

  Destinataris de les dades (cessions o transferències)

  En cas d'autoritzar les comunicacions per WhatsApp, us informem que les vostres dades seran transferides a l'empresa titular de WhatsApp que és Facebook Inc, ubicada als Estats Units. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l‟adopció per part de WhatsApp de les clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

  Drets

  Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació del tractament, oposició o supressió, adreçant-vos a dpd.hsagratcor@hospitalarias.es.
  Haureu d'acompanyar la petició de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués com a representant, legal o voluntari, caldrà aportar també un document que acrediti la representació. 
  Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  En qualsevol moment i sense necessitat de donar cap explicació, puc revocar el consentiment ara signat

  He llegit i accepto la política de privacitat