Tot l’equip de professionals de l’Hospital Sagrat Cor treballem per oferir-li el millor servei possible. Si ens vol fer arribar un agraïment pot omplir el següent formulari, o be dirigir-se a la Unitat d’Atenció a l’Usuari:

Hospital Sagrat Cor
Av. Comte Llobregat, 117. 08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 775 22 00

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 8 a 14 h. Fora d’aquest horari, podeu posar-vos en contacte amb la Unitat, a través del correu electrònic atenciousuari.hsagratcor@hospitalarias.es


Ompliu el formulari tenint en compte que tots els camps són obligatoris.

  Pas 1/3
  Pas 2/3

  En cas de fer-ho en nom d'una altra persona, si us plau indiqueu les seves dades:

  Pas 3/3


  He llegit i accepto la política de privacitat

  Condicions de privacitat: Les seves dades seran tractades per Hospital Sagrat Cor, per tal de gestionar el seu CV, dubte o qüestió. Les seves dades són tractades sobre la base del consentiment dut a terme mitjançant l'enviament d'aquest formulari. Les seves dades personals no seran cedides a tercers, llevat dels supòsits que preveu la legislació vigent. Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'accés i informació, rectificació, cancel·lació, portabilitat, supressió o, si s'escau, oposició de les seves dades, en els termes especificats en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a Hospital Sagrat Cor Av. Comte de Llobregat, 117 – 08760 – Martorell (Barcelona) o mitjançant l'adreça de correu electrònic dpd.hsagratcor@hospitalarias.es Les dades dels usuaris dels quals les seves dades són tractades, seran conservades mentre que aquests no exerceixin els drets de cancel·lació o oposició. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).