Recinto Hospitalario

Prestamos servicios asistenciales a través del recinto hospitalario situado en Martorell (Barcelona), que cuenta con 400 camas

Hospital Sagrat Cor
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 775 22 00
hospital.hsagratcor@hospitalarias.es

Equipamientos comunitarios

Y más de 20 equipamientos comunitarios repartidos por las comarcas del Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat y Berguedà.

Baix Llobregat

Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)
c/ Puig del Ravell, 10
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 774 51 53
csmamartorell.hsagratcor@hospitalarias.es

Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC)
c/ Joan Aguilar, 19
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 774 16 77
srcmartorell.hsagratcor@hospitalarias.org

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
c/ Puig del Ravell, 10
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 774 51 53
csmijmartorell.hsagratcor@hospitalarias.es

Hospital de Dia d’Adults
c/ Joan Aguilar, 19
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 774 16 77
hdiamartorell.hsagratcor@hospitalarias.es

Hospital de Dia d’Adolescents
c/ Sant Genís de Rocafort, 8-10, baixos
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 774 83 84
hdadolescents.hsagratcor@hospitalarias.es

Hospital de Dia Sociosanitari
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 775 22 00
g_scor_hd.hsagratcor@hospitalarias.es

Programa de Serveis Individualitzat (PSI)
c/ Puig del Ravell, 10
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 774 51 53
psimartorell.hsagratcor@hospitalarias.es

Programa d’Atenció Domiciliària. Equip de Suport (PADES)
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 683374168
pades.hsagratcor@hospitalarias.es

Equip d’Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) de Trastorns Cognitius
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 776 99 91 – 93 775 22 00
ufiss.hsagratcor@hospitalarias.es

Equip d’Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) Geriàtrica
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 776 99 91 – 93 775 22 00
ufiss.hsagratcor@hospitalarias.es

Equip d’Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) de Pal·liatius
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 776 99 91 – 93 775 22 00
ufiss.hsagratcor@hospitalarias.es

Servei d’Urgències en Salut Mental – Hospital Sagrat Cor
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 775 22 00
urgencias.hsagratcor@hospitalarias.es

Unitat d’Hospitalització Domiciliària
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 775 22 00 Mòb.: 682 26 89 60
hdomiciliaria.hsagratcor@hospitalarias.es

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
c/ Les Sínies, 9-15
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel.: 93 680 28 36
csmijmolinsr.hsagratcor@hospitalarias.es

Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)
Pl. Felip Alcántara Arellano, 3, 1a planta
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 666 12 11
csmasantfeliu.hsagratcor@hospitalarias.es

Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC)
c/ de les Roses, 17
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 666 12 11
srcsantfeliu.hsagratcor@hospitalarias.es

Hospital de Dia Sociosanitari
c/ de les Roses, 17
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 666 12 11
hdiasantfeliu.hsagratcor@hospitalarias.es

Programa de Serveis Individualitzat (PSI)
Pl. Felip Alcántara Arellano, 3, 1a planta
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 666 12 11
psisantfeliu.hsagratcor@hospitalarias.es

Alt Penedès

Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)
Av. de la Pelegrina, 70, 1a planta
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 892 54 10
csmavilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es

Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC)
Ctra. Igualada, 69-71
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 892 54 10
srcvilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es

Hospital de Dia d’Adults
Ctra. Igualada, 69-71
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 892 54 10
hdiavilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es

Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CASD)
Av. de la Pelegrina, 70, planta baixa
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 890 18 14
casdvilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es

Programa de Serveis Individualitzat (PSI)
Av. de la Pelegrina, 70, 1a planta
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 892 54 10
psivilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es

Berguedà

Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)
Plaça dels Països Catalans, 4, 2a planta
08600 Berga (Barcelona)
Tel.: 93 821 22 86
csmaberga.hsagratcor@hospitalarias.es

Hospital de Dia d’Adults
Pl. dels Països Catalans, 4, 2a planta
08600 Berga (Barcelona)
Tel.: 93 821 22 86
hdiaberga.hsagratcor@hospitalarias.es

Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC)
Pl. dels Països Catalans, 4, baixos
08600 Berga (Barcelona)
Tel.: 93 822 18 85
srcberga.hsagratcor@hospitalarias.es

Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CASD)
Pl. dels Països Catalans, 4, 2a planta
08600 Berga (Barcelona)
Tel.: 93 821 22 86
casdberga.hsagratcor@hospitalarias.es

Programa de Serveis Individualitzat (PSI)
Pl. dels Països Catalans, 4, 2a planta
08600 Berga (Barcelona)
Tel.: 93 821 22 86
psiberga.hsagratcor@hospitalarias.es

Garraf