cap-vilafranca-nord-csma-de-lalt-penedes.jpg

El Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) de l'Alt Penedès, gestionat per l'Hospital Sagrat Cor Martorell, va començar a funcionar el 22 de febrer a les noves instal·lacions del Centre d'Atenció Primària (CAP) Vilafranca Nord. En concret, el CSMA es troba ubicat, des de llavors, a primera planta del CAP, situat a l'Avda. de la Peregrina, 70.
 

Aquest trasllat s'emmarca en el Pla Director de Salut Mental i Addiccions, que vetlla perquè la salut mental tingui un enfoc comunitari i perquè el treball en xarxa sigui una realitat. En aquest sentit, arran de la creació del nou centre d'atenció primària, s'han reubicat, al mateix espai, altres serveis relacionats amb la salut que es troben a Vilafranca del Penedès.

Des d'aquests nous equipaments, com és el cas del CSMA, s'ofereix atenció de la salut mental a tota la comarca de l'Alt Penedès.

Segons la doctora Pilar Muley, coordinadora dels serveis de salut mental de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell a Vilafranca del Penedès, la incorporació del CSMA al CAP Vilafranca Nord implicarà que els procediments de derivació de pacients siguin més eficaços i que hi hagi una relació més fluïda entre els professionals d'ambdós nivells assistencials, fet que redundarà en una millor atenció al pacient.

El Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CASD) de l'Alt Penedès–Garraf, gestionat per l'Hospital Sagrat Cor de Martorell des del gener de 2015, també es traslladarà, a principis d'estiu, al CAP Vilafranca Nord.

L'Hospital Sagrat Cor de Martorell gestiona, actualment, la totalitat dels serveis de salut mental comunitaris d'adults de l'Alt Penedès. Entre els dispositius que el centre de Germanes Hospitalàries té a la comarca, hi ha el Centre de Salut Mental d'Adults, que atén al voltant de 3.000 pacients l'any; el Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències, que duu a terme unes 3.500 visites anuals; l'Hospital de Dia, que disposa de 10 places d'ingrés parcial i dóna assistència a una mitjana de cinquanta de pacients l'any, i el Centre de Dia, amb 25 places de rehabilitació psicosocial i comunitària, que n'atén una seixantena.