casd-vilanova-21.jpg

L'Hospital Sagrat Cor de Martorell gestiona, des de l'1 de gener de 2015, el Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) de l'Alt Penedès–Garraf, que fins llavors depenia de la Mancomunitat Penedès-Garraf.


El Centre gestiona en l'actualitat la totalitat dels serveis de salut mental comunitaris d'adults de l'Alt Penedès, a més de la Unitat de Patologia Dual a Martorell, per la qual cosa, ja existia una relació entre els professionals del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de l'Alt Penedès–Garraf i l'Hospital Sagrat Cor. Aquesta interacció es produïa tant a nivell de coordinació com de circuits de derivació, pel fet de compartir el tractament de moltes persones afectades per ambdós trastorns (drogodependència i malaltia mental).

casd-vilanova-23.jpg

La Direcció de l'Hospital Sagrat Cor assegura que el canvi de gestió no suposarà cap modificació en l'atenció que reben els usuaris del servei, ja que la ubicació del dispositiu és la mateixa, així com els equips assistencials d'ambdós centres d'atenció (Vilanova i Vilafranca). “Esperem que la integració dels professionals del CAS a una organització amb una amplia cartera de serveis i de professionals, com és l'Hospital Sagrat Cor, serveixi per ampliar l'oferta assistencial a més de possibilitar l'accés a un extens programa d'activitats de formació continuada”, assenyala el doctor José Antonio Larraz, director mèdic de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell.