viii-jornades-de-rehabilitacio-en-salut-mental.jpg

Les VIII Jornades  de Rehabilitació en Salut Mental, organitzades per l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, es van celebrar el 4 i 5 de juny al Centre Cultural de Martorell. Una de les temàtiques tractades en el marc de les jornades va ser l'aplicació del mindfulness, una tècnica de meditació que consisteix en focalitzar l'atenció en el present, en el tractament dels trastorns mentals greus.

xavier-reig.jpg

Xavier Reig Monteagudo, psicòleg clínic i coordinador dels centres de dia de Martorell i de Sant Feliu de Llobregat de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, aplica aquesta eina en el tractament de les persones amb un problema de salut mental, com esquizofrènia, trastorns obsessius, etc. amb uns resultats molt satisfactoris. “Quan una persona amb un problema de salut mental es troba al davant una sensació desagradable (veu, deliri, imatge, pensament…) fa un judici de la sensació i intenta evitar-la però, com que aquesta no pot ser evitada, entra en un cercle de judici-rumiament-confrontació-evitació, que incrementa l'estrès i l'angoixa”, afirma.
 

En aquests casos –segons el psicòleg de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell- l'aplicació del mindfulness permet que la persona aprengui a canviar d'actitud i no doni més importància als estímuls difícils que a uns altres, és a dir, que els accepti sense jutjar-los. Per exemple, en el cas de persones amb esquizofrènia, aquesta teràpia possibilita que el pacient no pensi reiteradament en les al·lucinacions auditives característiques de la malaltia i que, quan apareguin, no les analitzi i pugui deixar-les passar.

Així, l'especialista assenyala que amb un entrenament adient es poden canviar els models de pensament que creen conflicte i aconseguir actituds constructives que propicien el benestar psicològic i que redueixen l'ansietat i depressió, fet que es tradueix, en molts casos, en un estalvi farmacològic.

El minfulness es basa en centrar l'atenció en el present, sense interferir ni valorar allò que se sent o es percep en cada moment. Per tant, aquesta pràctica permet viure plenament cada experiència i no donar importància als pensaments sobre el passat o el futur.

Reig Monteagudo explica que l'acció de prendre consciència d'una experiència a la qual es dirigeix l'atenció (ex.: la respiració) té un efecte “alliberador” de les pautes habituals o automatismes que condicionen la conducta i generen malestar.

Diversos estudis han demostrat l'eficàcia de l'aplicació d'una forma adaptada del minfulness a les persones amb psicosi. Aquesta variació de la teràpia es caracteritza per una durada menor de les meditacions (10 minuts enlloc de 20-45 min.), limitació dels moments de silenci (no més de 30-60 segons), no és obligatori que el pacient tanqui els ulls, acompanyament constant de la veu per part del professional i diàleg final amb el pacient sobre allò que ha experimentat durant la sessió.

La relació bidireccional metge-pacient és la base del model de rehabilitació en l'àmbit de la salut mental que impera actualment. “Estem vivint, des de fa una dècada, un canvi de paradigma en el procés de rehabilitació en salut mental, on s'ha passat d'un model assistencial a un pensat des de la recuperació, en el qual la implicació de la persona atesa en el seu tractament és un aspecte prioritari”, afirma Xavier Reig Monteagudo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario