sala-multisensorial-interna.jpg

L'estimulació multisensorial, o també anomenada Mètode Snoezelen, ha demostrat ser eficaç en la disminució dels trastorns de conducta de pacients amb una demència en fase moderada-avançada. Segons els resultats d'una prova pilot pionera a tot l'Estat i duta a terme per la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell de Germanes Hospitalàries, aquest tipus de tractament no farmacològic redueix els nivells d'agressivitat i agitació dels pacients amb demència.
 

La demència és un trastorn cognitiu que, en més d'un 90% dels casos, presenta problemes de conducta. Aquests trastorns de conducta són molt diversos -agressivitat, depressió, ansietat, desinhibició, agitació, deambulació erràtica, etc.- i disminueixen de forma notable la qualitat de vida de l'individu.

A més de tenir una influència negativa en el desenvolupament de la patologia, els problemes de conducta són una causa important de l'estrès que pateixen els cuidadors. “Els trastorns de conducta afecten tant l'estat físic dels cuidadors com el psicològic, provocant, per exemple, alteracions de la son, ansietat i depressió”, explica el doctor Manel Sánchez, coordinador de la Unitat de Psiquiatria del centre i impulsor de la prova. “Això comporta que, moltes vegades, aquests hagin d'acabar abandonant la seva feina si no reben un suport adequat”, afegeix.

Projecte pioner a nivell estatal
Durant els mesos de gener i novembre del 2012, l'Hospital Sagrat Cor de Martorell va dur a terme la primera prova pilot a tot l'Estat per comprovar el benefici de l'estimulació multisensorial en les alteracions en la conducta que es donen en les demències. “A partir dels anys 90, aquesta teràpia es va començar a aplicar a persones amb aquesta patologia, però fins ara no s'havien estudiat amb deteniment els aspectes positius en les alteracions en la conducta d'aquests pacients”, subratlla el doctor Sánchez.

Per dur a terme la iniciativa, des de l'Àrea de Psiquiatria Geriàtrica i Sociosanitària del centre, es va treballar amb una mostra de pacients institucionalitzats amb demència en fase moderada-avançada, com ara persones amb la malaltia d'Alzheimer. Tots els individus estudiats també presentaven trastorns de conducta.

Aquesta mostra es va dividir en dos grups, un experimental i l'altre, de control, que es van sotmetre, durant dos mesos, a tres sessions setmanals d'estimulació multisensorial de 40 minuts de durada a la sala de Snoezelen que integra el centre. Els indicadors valorats van ser l'ansietat, la comunicació, el plaer, l'adaptació i l'afectivitat.

Pel que fa als resultats obtinguts, les dades avaluades segons el Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) -l'escala que mesura l'agressivitat– mostren una disminució de l'agitació i agressivitat en la majoria dels pacients amb demència. Aquelles que s'han analitzat en funció de l'escala de problemes de conducta objectivables pels cuidadors (escala NPI-Q) coincideixen pel que fa a la a la minva de l'agressivitat i mostren, a més, que la reducció dels trastorns de conducta es manté fins a quatre setmanes després de la sessió d'estimulació multisensorial.

La incomunicació en la demència
Una persona amb una demència en una fase moderada-avançada presenta limitacions importants per comunicar-se amb el seu entorn. El doctor Sánchez assenyala que aquesta “incomunicació” ve donada pel deteriorament mental de l'individu i, sovint, per la dificultat per comprendre la malaltia per part de la família. “Això genera un sentiment d'impotència en el malalt que pot derivar en un trastorn de conducta”, assegura l'especialista.

La manca de comunicació amb l'exterior també provoca que aquest tipus de pacients presentin una major dependència emocional de l'ambient. En aquest sentit, el doctor Sánchez afirma que l'estimulació multisensorial possibilita que la persona amb demència se senti més relaxada i còmode, i pugui “entrar en contacte amb l'entorn i amb si mateixa” donant significat a les sensacions que percep de manera no verbal. D'aquesta manera, segons el coordinador de la Unitat de Psiquiatria de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, “es neutralitzen alguns trastorns de conducta”.

L'estimulació multisensorial com a servei assistencial
L'Hospital Sagrat Cor de Martorell va integrar l'any 2012 l'estimulació multisensorial com a servei assistencial. D'aquesta manera, a la clínica sociosanitària del centre s'hi ubica una sala multisensorial on es proporciona un ambient determinat que estimula els cinc sentits mitjançant una gran varietat de materials: columnes d'aigua i bombolles, elements de fibra òptica, aromateràpia, llums, música amb significació emocional per al pacient, etc.

L'Hospital Sagrat Cor de Martorell disposa de personal especialitzat -terapeutes ocupacionals i fisioterapeutes- que han rebut formació teòrica i pràctica específica en estimulació sensorial.

Estimulació sensorial de 24 hores
La sala multisensorial és un primer pas cap un dels objectius de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica del centre: incorporar els estímuls sensorials en la vida diària de les persones. 

Segons explica el doctor Manel Sánchez, per dur a terme aquesta estimulació sensorial de 24 hores caldria “identificar els estímuls preferits” de cada pacient i realitzar un aprenentatge per part dels cuidadors, a fi d'adaptar l'estimulació multisensorial en el seu dia a dia.