L'Hospital Sagrat Cor ha celebrat entre ahir i avui la VII Jornada de Rehabilitació en Salut Mental al Centre cultural del municipi. L'objectiu de la jornada, en la qual han participat més d'un centenar de persones, és reflexionar sobre la importància del paradigma de la recuperació en adolescents i joves.

rehab-2.jpg

La jornada s'ha organitzat al voltant de tres taules: “Com és la transició dels adolescents amb malaltia mental al món dels adults?”, “Experiències de treball amb joves” i “Societat, joves i malaltia mental”. Durant una d'elles, s'han presentat les conclusions d'un estudi realitzat amb pacients amb trastorn mental dels Centres de Dia de Martorell i Sant Feliu, adscrits a l'Hospital Sagrat Cor. L'anàlisi mostra que la majoria de joves menors de 21 anys amb un trastorn mental han hagut d'esperar més de vuits anys per ser derivats a un servei de rehabilitació adaptat a les seves necessitats. Segons s'indica al treball, aquesta llarga espera es deu a la falta de recursos específics de rehabilitació per a joves.


Una altra de les conclusions destacades de l'estudi ha estat que l'aparició precoç d'un trastorn mental en joves en dificulta la inserció laboral i n'agreuja el risc d'exclusió social. Arran d'aquests resultats, els experts han remarcat la necessitat de dissenyar un programa específic per a la recuperació d'adolescents i joves, així com la importància de fer-ne un diagnòstic precoç i d'assegurar-ne la continuïtat de pas de la xarxa infantojuvenil a la xarxa d'adults

D'altra banda, en el marc de la jornada, els experts han assenyalat que l'actual paradigma de la recuperació contempla l'individu com a protagonista del seu procés terapèutic, fet que ha dut els professionals a replantejar-se el concepte de “rehabilitació”, que, fins ara, s'entenia com un servei d'atenció únic per a casos crònics.