L’Hospital Sagrat Cor està acreditat pel Ministeri de Sanitat com a Unitat Docent Multidisciplinària per a la formació de 2 especialistes en Psiquiatria, 1 especialista en Psicologia Clínica i 2 especialistes en Infermeria de Salut Mental.

Dins de la Comissió de Docència i Investigació, la Subcomissió de Formació Postgraduada garanteix el compliment i seguiment de la formació específica a professionals en programes de formació postgraduada (MIR, PIR i EIR).

Podeu consultar el Protocol de supervisió de residents:

Podeu consultar els Itineraris Formatius:

La Formació Postgraduada està oberta a les rotacions externes per serveis específics de l’Hospital Sagrat Cor (Psiquiatria Geriàtrica, Patologia Dual, etc.), a les quals acudeixen, cada any, nombrosos residents d’altres comunitats autònomes del país, així com de l’estranger, especialment de Llatinoamèrica.

Així mateix, hem establert convenis amb diverses universitats per acollir la formació pràctica de pregrau d’estudiants de Psicologia, Teràpia Ocupacional, Treball Social i DUE, així com la d’alumnes de diversos estudis de postgrau de Psicologia.

El dimecres és el dia dedicat a la docència, tant amb activitats específiques per als i les residents com amb sessions clíniques generals obertes a tot el personal. Així mateix s’organitzen diversos cursos, seminaris i jornades al llarg de l’any. Consulteu el Programa formatiu.

Si esteu interessats/des a conèixer la nostra estructura docent i altres aspectes de la formació d’especialistes en salut mental, podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria docent:

Susana Moreno
smorenos.hsagratcor@hospitalarias.es

Tutors/es

També podeu contactar directament amb els/les tutors/es de l’especialitat escollida:

Psiquiatria
Dra. Àgueda Solivellas
asolivellas.hsagratcor@hospitalarias.es

Psiquiatria
Dr. Paul Ivanov
pivanov.hsagratcor@hospitalarias.es

Psicologia clínica
Francesca Amores
famores.hsagratcor@hospitalarias.es


Infermeria de salut mental
María Plana
mplana.hsagratcor@hospitalarias.es