L’objectiu d’aquest Portal de la Transparència és facilitar a totes les persones interessades, internes o externes a l’Hospital, un accés senzill a la informació més rellevant sobre la Institució.