A l’Hospital Sagrat Cor treballem per oferir una formació continuada diversa, actualitzada i, en definitiva, de qualitat, tant per als nostres col·laboradors i col·laboradores com per a altres professionals que tinguin interès a ampliar els seus coneixements i a desenvolupar les seves habilitats en l’àmbit de la salut mental o en altres àrees relacionades amb la nostra activitat.

Formació interna

La formació continuada, el manteniment i l’adquisició d’habilitats i de nous coneixements són una obligació professional i ètica, inherent a les professions sanitàries i/o de les ciències de la salut, per garantir un nivell adequat d’atenció a les persones que tractem i cuidem. És per això que, des de l’Hospital, apostem fermament per la formació interna, entenent que els recursos destinats en aquest àmbit reverteixen, de forma directa, en el desenvolupament de l’equip professional, i per tant, en els nostres pacients.

Anualment, elaborem un Pla Integral de Formació, adaptat a les necessitats dels diferents perfils professionals que integren la nostra organització.

Formació externa

Des de fa dècades organitzem, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, el Màster i Diplomatura de Postgrau en Psicogeriatria.

Així mateix, cada any es programen diferents jornades i congressos que focalitzen la seva programació en les àrees en què l’Hospital Sagrat Cor desenvolupa la seva activitat: psicogeriatria, salut mental d’adults, salut mental infantojuvenil, rehabilitació, etc., així com en àmbits transversals com l’ètica i la pastoral, entre altres.