Especial dedicació als col·lectius més necessitats

Missió

La nostra missió és la de prestar serveis de promoció, prevenció, atenció i reinserció social a la població de referència, dins la xarxa assistencial pública de Catalunya, en els àmbits de salut mental i d’atenció intermèdia.

Tot això ho fem amb especial dedicació als col·lectius més necessitats i amb major risc d’exclusió social, així com a les persones amb discapacitat física i psíquica.

Atenció integral centrada en les persones

Actuem en l’àmbit de la persona malalta, de la seva família i de la comunitat, prestant una atenció integral i atenent totes les seves dimensions: física, psíquica i espiritual.

Ho fem amb qualitat de servei, una alta qualitat humana en el tracte, una alta qualificació professional i eficiència, i seguint l’ideari de l’Església Catòlica, tot respectant els credos i plantejaments de vida.

Institució referent al territori

Visió

Volem ser una institució de serveis de salut mental i d’atenció intermèdia referent al territori, amb un model assistencial actual, que potencia l’autonomia, promou el respecte a les persones i pretén la normalització dels problemes de salut mental a la societat. 

Qualitat tècnica i humana

Busquem ser una organització flexible i àgil en les seves respostes, oberta a les noves necessitats i a les patologies emergents.

Així mateix, volem ser una entitat que realitza el seu treball mitjançant equips multidisciplinaris, constituïts per professionals motivats i amb una bona capacitació tècnica i dotada, alhora, d’instal·lacions i d’un nivell tecnològic adequats.

L’Hospitalitat com a principal valor

Valors

L’Hospital Sagrat Cor pertany a la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús i, per tant, els nostres valors estan alineats amb els de la Institució.

D’acord amb el Marc d’Identitat de la Congregació, el nostre principal valor és l’Hospitalitat, valor humà essencial en els àmbits social, assistencial i sanitari. Consisteix a oferir espai i temps, atenció i cura, humanitat i recursos als destinataris i destinatàries de la nostra missió.

Vuit valors implícits

Per explicitar aquest valor síntesi, el desenvolupem en vuit valors implícits:

  • Sensibilitat pels exclosos
  • Servei a les persones malaltes i necessitades
  • Acollida alliberadora
  • Salut integral
  • Qualitat professional
  • Humanitat en l’atenció
  • Ètica en tota l’actuació
  • Consciència històrica