La salut dels infants i dels joves és una qüestió realment important per a la societat en el seu conjunt i per això cal tenir cura d’aquest col·lectiu. Així, prestem una atenció especialitzada i integral, i atenem els trastorns complexos i problemes emergents com els trastorns de neurodesenvolupament, l’espectre de l’autisme i de la comunicació social, del dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), psicopatologia fins als cinc anys, conductes addictives tòxiques i comportamentals, de la conducta alimentària, psicòtics i afectius greus.

Serveis

Hospital de Dia d’Adolescents

Equipaments de caràcter secundari que es constitueixen com una modalitat d’hospitalització parcial diürna adreçats a població juvenil.

Centre de Salut Mental Infantojuvenil

Serveis comunitaris d’atenció primària en salut mental per a persones d’entre 0 i 18 anys. Atenen, en règim ambulatori, els problemes psiquiàtrics i de salut mental de la població infantil i juvenil. Tenen una funció preventiva, terapèutica i d’assessorament.

Centres

Equipaments on prestem Atenció a la Salut Mental Infantojuvenil:

Hospital de Dia d’Adolescents Martorell

Hospital de Dia d’Adolescents Martorell
c/ Sant Genís de Rocafort, 8-10, baixos
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 774 83 84
hdadolescents.hsagratcor@hospitalarias.es

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) Martorell

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) Martorell
c/ Puig del Ravell, 10
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 774 51 53
csmijmartorell.hsagratcor@hospitalarias.es

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) Molins de Rei

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) Molins de Rei
c/ Les Sínies, 9-15
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel.: 93 680 28 36
csmijmolinsr.hsagratcor@hospitalarias.es