És un servei que atén de manera integral persones grans que presenten pluripatologia, deteriorament funcional, cognitiu i/o alteracions conductuals.

Té com a prioritat dur a terme un programa diagnòstic i terapèutic pal·liatiu-rehabilitador de la persona usuària psicogeriàtrica, així com del seu entorn, mitjançant una planificació assistencial individualitzada, integral i interdisciplinària.

Serveis

S’hi ofereixen dues modalitats:

Unitat de Llarga Estada Sociosanitària

Servei d’hospitalització total que dona atenció sociosanitària especialitzada a persones psicogeriàtriques afectades de demència amb pluripatologia i dependència elevada, així com a persones usuàries psicogeriàtriques amb trastorns de salut mental crònics i diversos graus de dependència i a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució.

Unitat de Mitjana estada psicogeriàtrica

Servei d’hospitalització total que dona atenció sociosanitària especialitzada a persones usuàries geriàtriques amb demència i/o malaltia mental amb un elevat grau de complexitat i risc.

Centres

Equipaments on prestem Psicogeriatria:

Hospital Sagrat Cor Martorell

Hospital Sagrat Cor
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 775 22 00
hospital.hsagratcor@hospitalarias.es