Les voluntats anticipades suposen el respecte al principi ètic i legal de l’autonomia del pacient a l’hora de prendre decisions relatives a la salut, sobretot quan ja no està en condicions de decidir per si mateix. Aquestes decisions només les poden prendre persones majors d’edat i amb plenes capacitats, i queden plasmades en un document de voluntats anticipades.

Per a més informació sobre el document de voluntats anticipades, podeu consultar a l’equip de professionals de Treball Social de qualsevol dels serveis assistencials de l’Hospital Sagrat Cor.