Si necessiteu alguna documentació de la vostra història clínica, heu de sol·licitar-la directament al Servei d’Admissions de l’Hospital Sagrat Cor o a través del Servei d’Admissions del dispositiu comunitari on sigueu atesos.

L’horari d’atenció és dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Sol·licitud de la documentació

L’heu de fer personalment, al Servei d’Admissions de l’Hospital Sagrat Cor o al dispositiu comunitari on us hagin atès. Excepcionalment, també la podeu demanar a través del correu electrònic atenciousuari.hsagratcor@hospitalarias.es.

Per a tota petició, cal omplir el formulari de sol·licitud i presentar la documentació indicada:

Recollida de documentació

La documentació es lliura en un termini de 30 dies naturals, a partir de la data de recepció de la sol·licitud. Cal que us  adreceu personalment al Servei d’Admissions de l’Hospital Sagrat Cor o al del dispositiu comunitari on hàgiu demanat la documentació.

L’acreditació necessària per recollir la documentació és la següent:

El titular de la Història Clínica:
DNI o passaport original

Persona autoritzada pel titular de la Història Clínica:
Carta d´autorització o representació signada pel titular de la Història Clínica, amb el nom complet de la persona autoritzada i la seva relació de parentiu.

Tutor legal del titular de la Història Clínica:

  • Document judicial acreditatiu de la designació de tutor
  • DNI original del tutor
  • DNI original del tutelat

Pare o mare, en cas de menors de 16 anys:

  • DNI o passaport original del sol·licitant
  • Llibre de família

Història Clínica de persones difuntes: 

És imprescindible acreditar la vinculació familiar o l’autorització mitjançant, si existís, un document de voluntats anticipades, així com una declaració jurada, on s’especifiqui que no es té coneixement que l’usuari o usuària en vida hi hagués refusat l’accés.