bietica.jpg

 
Josep Tristany, coordinador de l'Àrea de Rehabilitació en Salut Mental de l'Hospital Sagrat Cor, i Miquel Ruiz, psicòleg clínic de l'Àrea de Rehabilitació en Salut Mental i membre del CEA del Centre, van participar a la II Jornada de Bioètica Germanes Hospitalàries Espanya, que es va celebrar el 28 d'octubre en format on-line.
 
Tristany va explicar que el binomi llibertat/seguretat durant la pandèmia de Covid-19 va tenir un impacte negatiu per als pacients, familiars i professionals de l'Hospital, sobretot pel fet de la paralització de l'activitat ocupacional i comunitària. “En el cas dels pacients i famílies va tenir una afectació a nivell emocional, amb sentiments de desànim, tristesa i algunes descompensacions clíniques”. Va destacar, en aquest sentit, que els conflictes i queixes de pacients i familiars van augmentar de manera notable, i que algunes famílies van precipitar l'alta i/o el fracàs de l´alta d´alguns pacients que no estaven clínicament estabilitzats. 
 
Pel que fa als professionals, el coordinador de l'Àrea de Rehabilitació en Salut Mental va assenyalar que aquesta situació va representar un canvi d´intervenció  i una reducció molt important dels recursos terapèutics. “Es va poder intervenir a nivell infrapsíquic i cures d'infermeria, i es va haver de fer un esforç molt important de contenció emocional tant als pacients i familiars com als mateixos professionals”, va indicar.
 
Segons va explicar Josep Tristany, va afectar tant a tots els nivells que es va decidir presentar una consulta al CEA de l'Hospital Sagrat Cor. Sobre aquesta consulta va aprofundir Miquel Ruiz, qui va resumir les qüestions ètiques plantejades en tres preguntes: les mesures preses han causat més perjudici que benefici? En determinats moments hi ha hagut lentitud en la gestió́ o en la presa de decisions? Hauria estat convenient donar altes per la paralització de l'activitat terapèutica?
 
Durant la seva intervenció, Ruiz va donar resposta a les tres preguntes plantejades. Així, va considerar que les mesures que es van prendre durant el període d'expansió́ de la pandèmia de Covid-19 van comportar més beneficis que perjudicis. Sobre la segona pregunta va afirmar que sí que hi va haver una certa lentitud en la gestió o presa de decisions en determinats moments. A la darrera qüestió va respondre que caldria fer una anàlisi acurada de cada situació i, a partir d'aquí, probablement es veuria que en algun cas concret hagués estat mes adient poder procedir a la seva alta hospitalària.