imatge-interior-presentaci-jornada-violncia-masclista.jpg

La violència de gènere és un problema social de primera magnitud que repercuteix greument en la salut mental de les dones, de manera que fins al 80% de les víctimes presenten estats depressius amb pensaments autodestructius i suïcides. Aquesta ha estat una de les conclusions tractades avui al XIV monogràfic teoricopràctic en salut mental organitzat per l'Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries amb el títol Violència masclista: intervenció des dels professionals sanitaris i que ha tingut lloc al Centre Cultural de Martorell.
 

“La violència de gènere se sustenta en la creença de la superioritat masclista i suposa una desvalorització de la dona, que li genera una pèrdua de l'autoestima i una distorsió de la seva pròpia imatge que la fan sentir inferior i, paradoxalment, culpable de la situació”, indica el doctor Fernando Boatas, coordinador del Centre de Salut Mental i Hospital de Dia Psiquiàtric d'Adults de l'Hospital Sagrat Cor.

El fet de sentir-se desvaloritzada condueix a la dona a un progressiu deteriorament de la seva salut mental. En aquest sentit, són freqüents els trastorns per depressió, estrès o ansietat, així com el consum de tòxics o les malalties psicosomàtiques, entre altres. A més, l'enfonsament emocional que pateixen també dificulta que trenquin amb el maltractador i en denunciïn els fets. Davant d'aquest context, els professionals sanitaris tenen un paper “crucial” en l'espiral de la violència de gènere, ja que acostumen a detectar les primeres senyals de maltractament físic o psíquic.

Les conseqüències psicològiques de la violència de gènere també repercuteixen sobre els infants, que es converteixen en afectats passius o invisibles que viuen impotents davant el maltractament que presencien a les seves llars. Aquesta context incrementa el risc que presentin diverses alteracions emocionals com ansietat, depressió, trastorns del comportament, agressivitat o fracàs escolar, principalment. En concret, el 60% dels infants de la violència de gènere pateixen maltractament psicològic. “I, tot i això –lamenta el doctor Boatas-, existeixen pocs serveis de salut mental que els ofereixin l'atenció adequada”.

En la majoria de casos, els infants se senten desprotegits i culpen a les mares del seu patiment. A més, esdevenen un col·lectiu sensible a reproduir les conductes de poder o agressives dels seus maltractadors en un futur.