i-jornada-geriatria-per-a-ap_copy1.jpg

Un dels problemes més freqüents amb què es troben els professionals d'Atenció Primària a l'hora de diagnosticar els trastorns que afecten el pacient és la dificultat de distingir entre la malaltia d' Alzheimer y el quadre depressiu. Avui dia, prop d'un 40% de les persones amb Alzheimer pateixen depressió, per això és fonamental saber diferenciar ambdues malalties per al correcte diagnòstic i tractament precoç d'aquesta simptomatologia. Aquest ha estat un dels temes tractats a la Primera Jornada de Geriatria per a Assistència Primària, organitzada per l'Àrea Sociosanitària de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell amb l'objectiu de millorar el coneixement de l'atenció a les persones grans i fomentar la interacció entre els professionals d'Assistència Primària i Especialitzada.

Pel que fa al correcte diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer i de la depressió, és molt important que existeixi una estreta col•laboració entre Primària i Especialitzada. “Avui dia ens trobem que, en un 15% de les persones grans amb un episodi depressiu, aquest episodi pot manifestar-se com a pseudodemència depressiva, la qual cosa fa que es cometi l'error de diagnosticar-ho com a Alzheimer, quan tan sols amb l'administració de fàrmacs antidepressius se n'eliminarien els símptomes”, ha afirmat el doctor Manel Sánchez, coordinador de la Unitat de Psicogeriatria de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell.

Per la seva banda, el doctor Jesús Ruiz, coordinador de l'Àrea de Psicogeriatria de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, corrobora la necessitat d'interacció entre els professionals d'ambdós serveis assistencials. “Moltes vegades es produeixen errors en l'atribució de símptomes habituals a la malaltia d'Alzheimer –com per exemple l'apatia o les alteracions del son i de la gana- com a símptomes depressius i s'administren fàrmacs que no influeixen en el desenvolupament de la malaltia”, ha explicat. “Per tant, resulta essencial que, des de Primària, s'estableixin uns criteris de derivació clars”, ha argumentat Ruiz.
 

Falta de coordinació entre recursos assistencials

geriatria-i-atencio-primaria.jpg

D'altra banda, els experts presents a la Jornada han coincidit a assenyalar que existeix un desconeixement de l'entorn sociosanitari, tant a nivell professional com entre la població en general.

“Avui dia, es produeix una infrautilització dels recursos sociosanitaris, que són els que estan preparats per oferir una atenció integral que identifiqui i avaluï de forma conjunta els aspectes cognitius, emocionals i socials de la persona”, ha explicat el doctor Josep Ortiz, responsable de la Unitat de Convalescència i Cures Pal•liatives de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell. “Els professionals han de tenir en compte que els pacients d'edat avançada, a més de la malaltia de base, presenten altres condicionants –com la soledat, la falta de recursos econòmics, la pèrdua de l'autonomia física, etc.- que influeixen en el curs de la problemàtica”, ha assenyalat.

D'altra banda, els experts han manifestat que existeix una descoordinació entre els diferents serveis assistencials. Actualment, entre un 40-50% de la gent gran que es deriva a hospitals aguts presenta un estat de fragilitat elevat quan reben l'alta, segons ha explicat el doctor Ortiz. “Perden algunes de les capacitats que tenien prèviament a l'ingrés, presentant problemes cognitius o afectius, incontinència urinària, trastorns de l'equilibri i de la marxa, entre altres, que es podrien evitar des d'una atenció integral on intervinguessin els recursos sociosanitaris”.

En la Primera Jornada de Geriatria per a Assistència Primària també s'han tractat els trastorns conductuals que presenten els pacients d'edat avançada i s'ha debatut sobre com es pot actuar per a retardar l'ingrés de les persones grans a residències, així com sobre els problemes més freqüents amb els quals es troben els professionals d'Atenció Primària.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment