imagen-viii-jornada-sociosanitaria-dinfermeria-i-fisioterapia.jpg

La VIII Jornada Sociosanitària d'Infermeria i Fisioteràpia, organitzada per l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, es va celebrar el 18 de març al Centre Cultural de Martorell. Un dels temes tractats en el marc de l'acte va ser el dolor miofascial. Sobre aquesta dolència, els experts reunits van assenyalar que, encara que s'acostuma a associar a males postures a la feina, traumatismes o a un sobreesforç, cal també tenir en compte per al seu tractament els factors psicològics, com l'estrès i la depressió.

El dolor miofascial, també conegut com a Síndrome de Dolor Miofascial (SDM), es caracteritza per un dolor localitzat i rigidesa en una part del cos, i representa actualment un 30 % de les consultes d'Atenció Primària i fins al voltant d'un 90 % de visites a centres especialitzats en tractament del dolor. El SDM repercuteix en gran mesura en la qualitat de vida de la persona que el pateix, com assegura Juan Antonio Guzmán, fisioterapeuta de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell. “Els maldecaps, la rigidesa muscular i articular, els problemes de mobilitat, els microtraumatismes, així com les alteracions del son són molt freqüents en les persones que presenten aquesta dolència”, explica.

Pel fet de considerar-se els factors físics (males postures a la feina, traumatismes, sobreesforç, exposició al fred, etc.) com els principals causants del dolor miofascial, les tècniques de fisioteràpia són el tractament més utilitzat per abordar el SDM. No obstant això, tal com han assenyalat els professionals congregats a la jornada, no ha d'obviar-se l'important rol que juguen els factors psicològics en la generació d'aquest dolor.

Dolor per pensaments

Juan Carlos Cejudo, neuropsicòleg de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, assenyala que períodes d'estrès o depressió poden produir dolor miofascial, ja que els pensaments generen acció en el cervell, que no s'arriba a realitzar, però que provoca que la musculatura es contregui com a preparació per desenvolupar aquesta acció. “Per exemple, si pensem que algú ens pot fer mal, el nostre cervell executa programes motors d'agressió i/o defensa, que encara que no realitzem, ens prepara per a això i ocasiona que la musculatura es contregui i que es puguin generar punts gatell”, aclareix.

Així, segons l'especialista, si no es resol el factor psicològic que genera, molt sovint, aquest trastorn, el tractament fisioterapèutic només el pal·liarà temporalment i el dolor reapareixerà tard o d'hora.

El dolor miofascial s'origina en el múscul (mio) o en el teixit que l'envolta (fascia) i es manifesta per dolor localitzat. Entre els seus components principals es troba una banda muscular rígida, més curta que la resta, i la presència de punts hiperirritables, anomenats “punts gatell”. Aquests punts són generadors de dolor referit, que és aquell que se sent a distància de l'origen del mateix, i es concentren, sobretot, en la musculatura cervical i craniomandibular.

Malgrat ser un dels principals motius de consulta mèdica, els professionals insisteixen en la necessitat de millorar el diagnòstic d'aquesta patologia, encara desconeguda entre el col·lectiu mèdic, i que es tingui més en compte la influència dels factors psicològics.