20180219-140000.jpg

Esther Romaguera, referent de solidaritat de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, i la resta de referents locals dels centres de Germanes Hospitalàries a Espanya es van reunir el 19 de febrer a Madrid per compartir iniciatives, així com per traçar línies estratègiques i projectes per a aquest 2018.
 

La inauguració de la jornada va ser a càrrec de Sor Maria Rosario Iranzo, Consellera d'Identitat Institucional, i d'Alberto Martín de la Mata, Gerent Provincial. La Consellera d'Identitat Institucional va destacar el compromís de la Institució amb la promoció de la missió hospitalària tant en l'entorn més proper com en altres països. Per la seva banda, el Gerent Provincial va posar en valor el paper dels referents de solidaritat als centres com a impulsors d'una cultura de solidaritat que sigui viscuda tant dins com fora de la Institució. 

En el marc de la jornada els referents de solidaritat van explicar, d'una banda, com seleccionen, organitzen i engeguen els seus projectes solidaris i, d'una altra, quina és la resposta que reben per part de la comunitat hospitalària i dels col·lectius als quals van dirigides aquestes iniciatives. Mercats de carrer, curses, rifes, sopars, berenars, gal·les, recollides d'aliments i taps, donació de sang… són només alguns dels múltiples projectes solidaris que s'impulsen des dels centres. Una vocació solidària en la qual s'involucra tota la Comunitat Hospitalària.

Sor María Rosario Iranzo, com a Consellera d'Identitat; Alejandro Florit, com a Director de l'Àrea Institucional, i Lourdes Nuñez, com a Responsable de Projectes i Solidaritat, van anar els encarregats de presentar els quatre projectes solidaris que es volen promoure a nivell nacional.

Així mateix, Sor Rosa Esquerre, com a responsable de la Fundació Benito Menni, va compartir amb els presents els projectes que impulsa aquesta fundació amb la finalitat de garantir el dret a la salut mental en països desfavorits.

Tant assistents com organitzadors van coincidir en la idea de seguir treballant per promoure una cultura de solidaritat amb majúscules als centres de Germanes Hospitalàries.